Basic

Uda się każdemu!

  • Odmiana typu pastewnego.
  • Wysoki plon pięknego ziarna.
  • Bardzo dobra zdrowotność.
  • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
  • Toleruje błędy w agrotechnice.
  • Przydatna do uprawy na glebach średniej jakości.
  • Siew nasionami zaprawionymi, w terminie możliwie wczesnym: 280-320 kiełkujących ziaren/m2, tj. 140-160 ka/ha.

Plon jęczmienia jarego Basic w rejonach badań PDO, w % wzorca, w latach 2010-2012.

 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9°
Termin kłoszenia: 
średni
Termin dojrzewania: 
średni
Długość źdźbła : 
średniokrótkie
MTZ: 
wysoka
Zawartość białka: 
5.0wysoka
Gęstość ziarna: 
6.0wysoka
Odporność na wyleganie: 
6.6dobra
Odporność na choroby
Skala 9°
Mączniak prawdziwy: 
8.3wysoka
Rynchosporioza: 
8.2wysoka
Plamistość siatkowa: 
7.6dobra
Czarna plamistość: 
7.6dobra
Rdza jęczmienna: 
7.5dobra